Dovolená u Geierswalder See

Pravidla a podmínky campu

Jako náš host jste součástí kempu, pro jehož hladké fungování je nutná ohleduplnost a vhodné sociální chování jednotlivců. Dovolte nám tedy uveřejnit zde několik tipů pro pohodový pobyt vás i ostatních hostů:

Parkování auta
Své auto můžete mít zaparkované u stanu, karavanu či bungalovu. Své auto můžete mít zaparkované u stanu, karavanu či bungalovu. Buďte prosím opatrní na možnost požáru od horkého motoru vašeho auta.
Dodávky elektrické energie

Elektřina pro kempování a provoz karavanů je dodávána z napájecího zdroje individuálně po konzultaci s provozovatelem kempu. Prosíme, vezměte si vlastní prodlužovací kabel.

Spotřebiče určené k vaření a topení by měly být provozovány pouze pod kontrolou. Vezměte prosím na vědomí speciální pokyny vedení tábora.

Například: v případě nebezpečí lesních požárů III. stupně mohou být přijata zvláštní opatření pro grilování.
V případě IV. stupně je povoleno grilování pouze na elektrických grilech.

Rozdělávání ohňů a grilování na nechráněné půdě je přísně zakázáno.
K tomu potřebujete zvláštní povolení od vlastníka parku a musíte dodržovat zvláštní ochranná opatření.

Voda
Vodu je možno používat po konzultaci s provozovatelem kempu. Ten má právo říci, že kapacita je již vyčerpána.
Sociální zařízení
Sociální zařízení je centrální. Je nutné dodržovat zde hygienické standardy. Odnášení teplé vody z toalety není dovoleno. Platí zde nejpřísnější zákaz kouření.
Ohniště
Oheň je možno rozdělávat jen na k tomu určených ohništích. Při odchodu je nutno zajistit, aby žádné žhavé uhlíky či zbytky ohně nebyly ponechány bez dozoru. Děti a mladiství do 16 let smějí používat ohniště jen pod dohledem dospělého. Na ohništích je možno spalovat pouze dřevo.
Okolní lesy
V přilehlých lesních oblastech je přísně zakázáno rozdělávat ohně a také likvidovat jakýkoliv odpad.
Odpad
Všichni hosté měli svá parkovací místa, přilehlou zeleň, přístupové cesty i společné prostory udržovat v čistotě. Odpad házejte do k tomu určených sáčku (žluté pytle), které následně pečlivě uzavřete a poté likvidujte v centrálních kontejnerech.
Domácí mazlíčci
Pobyt psů a koček povoleno po konzultaci s provozovatelem kempu. Všechny jejich výkaly musí být okamžitě odstraněny. Pro pohyb zvířat na pláži sledujte oficiální značení.
Noční klid
Noční klid trvá od 21:00 do 07:00 hodin. O sobotách a nedělích prosíme také o dodržování poledního klidu od 13:00 do 15:00 hodin. V této době prosím nerušte hlasitým křikem či hlasitou hudbou. Při nedodržování může být okamžitě ukončen váš pobyt bez nároku na vrácení peněz.
Auta
Po celém kempu jezděte velmi pomalu a opatrně. Pozor na hrající si děti. Mytí vozidel v areálu kempu není dovoleno.
Návštěvníci
Návštěvy našich hostů jsou samozřejmě vítány, ale od počtu více než 4 osoby je nutno toto hlásit provozovateli kempu. Dodatečné noci musí být hlášeny provozovateli kempu. Ceníky přistýlek najdete na webových stránkách.
Kauce (mobilní domy)
Po příjezdu bude vybírána kauce 50,00 € za každý bungalov. Kauce se vztahuje například na ztrátu klíčů a poškození či znečištění vybavení. Po ukončení pobytu a předání bungalovu v pořádku vám bude celá kauce vrácena. Ceny za poškození či ztrátu vybyvení najdete ve svém bungalovu.
Platby (mobilní domy)
Po obdržení vaší rezervace obdržíte fakturu ve výši 20% z celkové ceny. Zbytek ceny bude splatný v hotovosti při příjezdu. Rezervace je závazná a zároveň s ní se zavazujete k přijetí Všeobecné podmínek kempu Geierswalde.
Zrušení & storno podmínky
Níže si můžete prohlédnout výši storno poplatků v závislosti na termínu zrušení rezervace:
Více než 30 dnů před nástupem:20%*
21. – 15. dnů:35%*
14. - 8. dnů:70%*
7. - 1. dnů: 80%*
*Z celkové částky
Klíč (mobilní domy)
Za ztrátu klíče vám bude účtován správní poplatek ve výši 10,00 €.
Zákaz kouření (mobilní domy + kemp)
Ve všech mobilních domech platí nejpřísnější zákaz kouření. Při porušení bude potrestáni pokutou 30,00 € za osobu. Odhazování nedopalků cigaret po kempu bude trestáno sankcí 10,00 €.
Čajové svíčky
Používání svíček je povoleno pouze v určených nádobách (lampy, misky, svícny)
Právní požadavky
Všichni hosté musí dodržovat zákonné požadavky a řídit se pravidly kempu, které mohou být v případě nutnosti doplněny a rozšířeny.
Odpovědnost

Nemůžeme nést zodpovědnost za ztrátu nebo škodu na vašem majetku. Prosíme, nenechávejte cennosti v otevřeném bungalovu. Každý táborník je odpovědný za škody jím způsobené.

Provozovatel kempu neručí za žádné nehody, zranění, úrazy, ztráty či poškození majetku dalších uživatelů kempu.

Energie a voda rozvaděče nesmí být používána bez řádného povolení.

Kemp je určen k rekreaci. Jakýkoliv prodej je možný jen po dohodě s provozovatelem kempu.

Porušení pravidel kempu bude řešeno ve spolupráci s policií.

Sankce
Při opakované porušování pravidel kempu jsme bohužel nuceni ukončit pobyt, případně i ve spolupráci s policií. Týká se to zejména následujících bodů:
  • Hluk
  • Odpad
  • Služby
Je nach Umfang und Dreistigkeit des Vergehens werden weitere polizeiliche oder auch juristische Schritte nicht ausgeschlossen. Der Betreiber des Campingplatzes ist in Ausübung des Hausrechts berechtigt, die Aufnahme von Personen zu verweigern oder sie des Platzes zu verweisen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit erforderlich ist.

Relaxační dovolenou a hodně štěstí vám přeje Ferien & Freizeitpark Geierswalde GbR

Lesweg 3
02979 Geierswalde
www.geierswaldersee.de

Deutsch České